EMDR (Eye Movement Desensitization and Processing)

EMDR Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Türkçe çevirisi  "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olan EMDR, 1987 yılında Francine Shapiro’nun şans eseri keşfettiği ve günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul gören psikoterapi tekniğidir.

EMDR Nedir?

EMDR ile geçmişte yaşanan travmatik anı veya kişiyi rahatsız eden duygu ve düşünceler ele alınır. Tehlike olarak algılanan ve rahatsızlık veren duygu-düşünceler beyine değişmeden işlenir. Bu da bilginin uyumsuz bir şekilde depolandığını gösterebilir. EMDR de olumsuz yaşantılar duyarsızlaştırarak yeniden işlenme süreci gerçekleştirilmeye çalışılır.

Son olarak EMDR terapisi ile kötü anılar silinmez. Yalnızca kötü anıların kişi üzerinde yarattığı olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisi azaltılmaya çalışılır.

EMDR Nasıl Uygulanır?

Alanında uzman olan ve EMDR eğitimi alan psikoterapist bu tekniği danışana uygulayabilir. EMDR Terapisinde gözleri sağa sola hareket ettirerek veya dokunsal, işitsel uyaranlar verilerek süreç yürütülebilir. Ancak verilen bu uyanlardan dolayı EMDR terapisine hipnoz terapisi denmemelidir. Çünkü EMDR’de kişinin bilinci açıktır ve uyanıktır.

EMDR Terapisinin Süreci Nasıl İlerler?

 1. Danışan geçmişi: Bu aşamada danışanla ilgili detaylıca bilgiler alınarak kişinin EMDR’ye uygun olup olmadığına karar verilir
 2. Hazırlık: Danışana terapi süreci hakkında bilgi verilir, gevşeme teknikleri öğretilebilir ve güvenli bölge oluşturulur.
 3. Değerlendirme: Çalışılacak olan anı belirlenir
 4. Duyarsızlaştırma: Uyaranların verildiği aşamadır. Danışanın rahatsız edici anısını duyarsızlaştırmak amaçlanır.
 5. Yerleştirme: Olumsuz anının kişide oluşturduğu “güçsüzüm”, “yetersizim” gibi düşünceler yerine Olumlu düşünce hastaya benimsetilmeye çalışılır.
 6. Beden Tarama: Çalışılan anının hastanın fizyolojisindeki etkisi incelenir. Eğer kaslarda gerilme veya rahatsızlık varsa anı tekrardan işlenmeye çalışılır.
 7. Kapanış: Bu kısımda danışandan süreç hakkında ve şu anda neler hissettiği öğrenilir. Terapist terapi bittikten sonra neler olabileceğinden bahseder
 8. Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansla ilgili konuşulur ve olumlu düşüncenin danışana yerleşip yerleşmediği kontrol edilir.

EMDR Terapisi Hangi Psikolojik Rahatsızlıklara Uygulanabilir?

EMDR terapinsin yalnızca travması olan kişilere uygulandığı düşüncesi yanlıştır. EMDR travmatik anıların terapisinde sıkça kullanılabildiği gibi diğer ruhsal bozukluklar veya günlük hayattaki olumsuz sayılabilen tecrübeler için de kullanılabilir.

 • Taciz/tecavüz
 • Travmalar
 • Panik bozukluk
 • Depresyon
 • Fobiler
 • Yas
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılık problemleri (örn. Sigara, alkol, kumar)
 • Kişilik bozukluğu
 • Stres (örn. Sınav stresi)
 • Kaygı bozuklukları
 • Aldatılma

 

M. Berk Karaoğlu 

Uzman Klinik Psikolog - Aile Danışmanı


Geri